Events

TOP MAN TOP FORM Beyonde Secret Night

อายุเป็นเพียงตัวเลข  โดยเฉพาะคุณผู้ชาย ไม่ว่าจะวัยไหน หรืออายุอานามเท่าไร ยิ่งควรคงไว้ซึ่งความเป็นหนุ่มให้ได้ทุกวัน ยูนิลีเวอร์  เน็ทเวิร์ค (Unilever Network) โดย สุชาดา ธีรวชิรกุล จัดงาน TOP MAN T...

MEDICAL FAIR THAILAND

งานแสดงสินค้านานาชาติทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ “เมดิคอล แฟร์ ประเทศไทย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ได้ทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการโดย ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี (กลาง) ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร...

indigo housewarming opening party

อินดิโก้แวร์เฮาส์ เกิดจากความมุ่งมั่นของ 2 ผู้ก่อตั้ง คุณปรัชญา ลีลาแม้นเทพนักธุรกิจนำเข้าสิ่งทอที่คุลกคลีกับการจำหน่ายค้าส่งผ้ามายาวนาน และคุณนิพนธ์ พิลาเมนส์แวร์ดีไซเนอร์แนวเทเล่อร์และสไตลิสต์ ผู...

CIDI Art & Design Market

สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI Chanapatana) จัดงาน “CIDI Art & Design Market” เวทีแสดงและจำหน่ายผลงานของให้เหล่าดีไซเนอร์ศิษย์เก่าจาก ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ รวมกว่า 70 แบรนด์ ทั้งแฟชั่นเสื้อผ้า แอคเ...

King 9th

มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดตัว 3 นิทรรศการสุดยิ่งใหญ่แห่งปีในโครงการ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” เพื่อรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสม...