Editorial

Review : N.A.P

เริ่มต้นด้วยการ ลงรองพื้นบนผิวหน้าและถ่ายภาพแบบมาโคร เจาะผิวกันชัดๆ ซ้ายขวา คนละเบอร์ เพื่อให้เห็นสีที่แตกต่างบนสีผิวเข้มรวมถึงการแต่งหน้า ครึ่งเดียว เพื่อเปรียบเทียบให้กันถึงคุณภาพของรองพื้นน้องพล...